Jdi na obsah Jdi na menu
 


Programové prohlášení

5. 4. 2015

Programové prohlášení 9. sjezdu SDČR na období 2014-2018

14. 1. 2015

Programové prohlášení 9. sjezdu SDČR na období 2014-2018

1) SDČR se bude podílet na realizaci přijatého Národního akčního plánu na období 2013-2017.

2) SDČR spolu s Radou seniorů ČR se bude aktivně podílet na řešení problémů důchodců při jednání s vládou, ministry, hejtmany, politickými stranami, poslanci, senátory aeuroposlanci. Podporujeme nutnost sociálního státu, zejména z hlediska existenčních podmínek pro důchodce.

3) SDČR se bude orientovat na spolupráci se společenskými organizacemi, politickými stranami a hnutím,   které aktivně a veřejně vyjadřují svá stanoviska k sociální politice stát a rovněž k výši starobního   důchodu v České republice.

4) SDČR bude spolupracovat a uzavírat účelové s partnerskými seniorskými organizacemi v Německu, Polsku, Rakousku a Slovensku a organizací EURAG.

5) Krajské rady SDČR, základní organizace i jednotlivý členové budou usilovat o  rozšiřování počtu členů a základních organizací. Cílem je dosáhnout 1% organizovanosti v každém kraji z celkového počtu důchodců v daném kraji.

6) Předsedovi a VR SDČR se ukládá stabilizovat činnost Jihočeské Krajské rady SDČR a založit Krajskou radu v Olomouckém kraji.

7) Pro zviditelnění SDČR na veřejnosti se ukládá předsedům Krajských rad aktivně spolupracovat s hejtmany, poslanci, senátory a europoslanci na území svého kraje.

8) Krajské rady a Základní organizace SDČR budou iniciativně využívat možností mít své zástupce v komisích, nebo pracovních skupinách krajské a komunální samosprávy. Na své členské schůze  budou zvát členy zastupitelstva, poslance, senátory a europoslance ze svého regionu.

9) SDČR se bude aktivně podílet na rozšíření Seniorpasu v České republice a možnosti jeho využití   v zahraničí.

10) SDČR bude usilovat o státní dotace na podporu relaxačních aktivit důchodců v českých lázních.

11) SDČR bude usilovat o zvýšení kvality života českých důchodců.

12) SDČR bude prosazovat zvýšení právní ochrany důchodců na veřejnosti a vznik  Statutu chráněné osoby pro důchodce.

13) SDČR bude prosazovat volnočasové aktivity a celoživotní vzdělávání důchodců jako své priority na úrovni vlády, krajských a místních zastupitelstev.

14) SDČR bude usilovat o získaní finančních prostředků na svou činnost s pomocí grantů a dotací z republikových, místních a EU zdrojů.

15) SDČR bude ve spolupráci s KR SDČR každoročně pořádat celostátní sportovní hry a turistický sraz důchodců. Podpoří pořádání festivalů zpěvu a tance pro soubory důchodců.

16) Pro propagační účely a potřeby základních organizací SDČR vydá tiskem své Základní dokumenty.